Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune


Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune har vært ute på høring. Høringsinnspill er innarbeidet og nye vedtekter er vedtatt av Farsund kirkelige fellesråd 22.09.2022 og godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.10.2022. 

Les mer
 

Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune


Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune har vært ute på høring. Høringsinnspill er innarbeidet og nye vedtekter er vedtatt av Farsund kirkelige fellesråd 22.09.2022 og godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.10.2022. 

Les mer

Lista menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer
 

Lista menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer

Farsund menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer
 

Farsund menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer