Nye gravplassvedtekter


I forbindelse med etablering av Navnet minnelund må Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune oppdateres.

Les mer

 

Nye gravplassvedtekter


I forbindelse med etablering av Navnet minnelund må Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune oppdateres.

Les mer

 

Lista menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer

 

Lista menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer

 

Farsund menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer

 

Farsund menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer