Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tils...

Les mer
 

Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tils...

Les mer

Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune


Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune har vært ute på høring. Høringsinnspill er innarbeidet og nye vedtekter er vedtatt av Farsund kirkelige fellesråd 22.09.2022 og godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.10.2022. 

Les mer
 

Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune


Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune har vært ute på høring. Høringsinnspill er innarbeidet og nye vedtekter er vedtatt av Farsund kirkelige fellesråd 22.09.2022 og godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.10.2022. 

Les mer

Lista menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer
 

Lista menighet


Besøk menighetens nettside

Les mer